Líra-e J. Alfred Prufrock szerelmes éneke? Alekszandr Potebnya kép-fogalmának egy értelmezése T. S. Eliot versének tükrében

Mozgásban, Debreceni Egyetem, 2008.

 

Előadásomban egy tizenkilencedik századi nyelvész és irodalomelmélész, Alekszandr Potebnya elméletét igyekszem felhasználni Thomas Stearns Eliot J. Alfred Prufrock szerelmes éneke c. versének elemzéséhez. Természetesen a teljes elmélet alkalmazása nem lenne lehetséges, így szándékosan csupán egy apró részletet ragadtam ki Potebnya munkásságából, és azt is bizonyos értelemben át-, bizonyos értelemben újra-, és nyilván bizonyos értelemben félreértelmezve fogom alkalmazni. Célom, hogy Eliot versének egyes szövegszervezési sajátosságaira rámutathassak, és hogy megvizsgáljam, hogy azt a már kanonizált újszerűséget, amelyet talán érezhetünk a szövegen, meg tudja-e ragadni egy nála jóval régebbi elmélet.

Először is pár szóval bemutatnám a kis kiragadott részlet kontextusát Potebnya munkásságában a magyarul elérhető szövegek és John Fizer monográfiája alapján.

Ez a szöveg a magyarországi LMBTQI(A) közösséget ért támadások miatt a továbbiakban nem elérhető.